Witte rook over invulling van hoogleraar Fries komt niet voor Kerst

Gedeputeerde Sietske Poepjes hintte er eind november op dat voor Kerst bekend zou worden hoe de opvolging van Goffe Jensma als hoogleraar frisistiek aan de RUG wordt ingevuld. Dat haalt ze echter niet.

Goffe Jensma bij de Fedde Schurerlezing in 2018.

Goffe Jensma bij de Fedde Schurerlezing in 2018. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

,,Ik hie sein dat der in twadde bliid krystboadskip te ferwachtsjen wie, mar wy hawwe noch eefkes tiid nedich foar de lêste puntsjes op de i.”

Nieuws

menu