Wolf sloeg afgelopen maanden zesmaal toe in Fryslân

Tussen 11 en 27 mei zijn in totaal op zes plekken in Fryslân schapen gedood door een wolf. Dat staat in een rapportage over de maanden mei, juni en juli van BIJ12, het kennis- en adviescentrum voor faunazaken.

De wolf die 28 mei op de N381 in de buurt van Appelscha is doodgereden.

De wolf die 28 mei op de N381 in de buurt van Appelscha is doodgereden. Foto: FD

Het ging om de eerste aanwezigheid van wolven sinds januari, toen er bij de Alde Feanen een exemplaar werd gespot.

In mei werd een wolf gezien bij Katlijk, die toen veel media-aandacht trok. Het ging om een wolf die nog niet eerder in Nederland of elders in de Midden-Europese populatie was waargenomen. Op verschillende plekken werden schapen gedood, de laatste keer op 27 mei. Op 28 mei werd de wolf doodgereden op de N381 in het Drents-Friese Wold.

Eind juni werd bij dat natuurgebied opnieuw een wolf waargenomen.

Landelijk kwamen er van mei tot en met juli 31 meldingen binnen van vermoedelijke wolvenschade. In achttien gevallen kon worden vastgesteld dat de schade inderdaad door een wolf werd veroorzaakt. In zeven gevallen bleek het om een ander dier te gaan en zes keer kon de dader niet worden achterhaald.

Wolvenschade wordt door het rijk vergoed. Hoe groot de financiële schade in Fryslân tot nu toe is, wordt pas later bekend. In 2019 ging het in Fryslân om 1500 euro. In totaal werd in deze provincie toen 8,8 miljoen euro faunaschade uitgekeerd.