Opinie: Een wolvenhek rond Fryslân is geen goede optie. De wolf moet zelf kunnen bepalen waar hij zich vestigt

Wolvenvrije – of beter gezegd ‘wolvenluwe’ – zones hoeven helemaal niet afgekondigd of afgesloten te worden, maar ontstaan vanzelf als de aanwezige schapen en ander vee met bijvoorbeeld schrikdraad of kuddewaakhonden goed beschermd worden.

Wolven worden beschermd door internationale afspraken.

Wolven worden beschermd door internationale afspraken. Foto: Shutterstock

Met enige regelmaat klinkt de oproep om grotere gebieden of zelfs een hele provincie als wolvenvrij terrein aan te merken, zoals het recente voorstel voor een wolvenhek in Fryslân. Europese wetgeving en jurisprudentie laten echter zien dat dit op gespannen voet staat met de beschermde status van het dier. Bovendien is de vraag of het eigenlijk wel nodig is en of ‘wolvenluwe zones’ eigenlijk niet vanzelf al ontstaan als vee goed beschermd wordt.

Nieuws

menu