Wommelsers willen bushalte in dorp houden, terwijl de provincie de halte van lijn 92 wil schrappen in het dorp

Inwoners van Wommels zijn bezorgd over het plan van de provincie om de haltes van buslijn 92 in het dorp te schrappen. De bus zou dan alleen nog langs de provinciale weg stoppen, even buiten het dorp.

Wommels vanuit de lucht, in zuidelijke richting. Als de haltes van lijn 92 in het dorp vervallen, stopt de bus alleen nog langs provinciale weg N359, uiterst rechts op de foto.

Wommels vanuit de lucht, in zuidelijke richting. Als de haltes van lijn 92 in het dorp vervallen, stopt de bus alleen nog langs provinciale weg N359, uiterst rechts op de foto. Foto: wikimedia

Inwoners van Wommels zijn bezorgd over het plan van de provincie om de haltes van buslijn 92 in het dorp te schrappen. De bus zou dan alleen nog langs de provinciale weg stoppen, even buiten het dorp.

,,Reizgers moatte dan fierder rinne of fytse nei de bus en foar âlderein kin dat beswierlik wêze”, zegt voorzitter Peter Meijlis van Doarpsbelang Wommels. ,,As je yn de nijbou oan de eastkant fan it doarp wenje en je moatte nei de halte oan de N359 oan de westkant, dan is dat in aardich eintsje.”

Vooral ’s winters is het voor ouderen vervelend om naar de halte langs de provinciale weg te moeten, stelt dorpsbelang, omdat men via trappen door een tunneltje moet.

Fietsenstalling

Voor scholieren, naar schatting van dorpsbelang de grootste groep gebruikers van de bus, zijn de paar honderd extra meters niet zo’n probleem. De provincie belooft bovendien de plaatsing van flink meer fietsenrekken bij de halte langs de N359.

Maar Meijlis kan zich voorstellen dat bewoners een bushalte in het dorp van belang vinden voor de leefbaarheid in Wommels. De laatste paar jaar verdwenen al het gemeentehuis, de middelbare school en de tandarts uit het dorp. ,,En dit soe dan wér in foarsjenning wêze dy’t minder wurdt.”

Overigens heeft Doarpsbelang ook wel geluiden gehoord van inwoners die het strekken van de lijn toejuichen, omdat de bus midden in het dorp gedreun, lawaai en soms een verkeersopstopping met zich meebrengt.

Transitieplan

Het strekken van lijn 92 maakt onderdeel uit van het zogenoemde transitieplan van de provincie en vervoerder Arriva. Het moet leiden tot een kostenbesparing, die nodig is omdat er tijdens corona veel minder met het OV is gereisd en de reizigersaantallen nog altijd niet terug zijn op het oude peil.

In maart werd ook duidelijk dat haltes in de dorpen zullen verdwijnen op lijn 71 in Sexbierum, Pietersbierum, Ingelum, Bitgummole en Bitgum, net als op lijn 62 in De Westereen, lijn 51 in Dokkum, lijn 14 in Ureterp, Wijnjewoude en Klein Groningen en lijn 20/21 in Langezwaag. Het strekken van de lijnen gaat in per december, schrijft de provincie.

Binnenkort gaat Doarpsbelang Wommels in gesprek met ambtenaren van de provincie. De vereniging wil weten of er toch niet een andere oplossing mogelijk is, zoals de bus buiten de piektijden één in plaats van twee keer per uur laten rijden.