Woningbouw blijft lonken voor De Warren bij Burgum

Plannen voor het bouwen van woningen in De Warren, ten westen van Burgum, lijken in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel terug van eigenlijk nooit helemaal weg geweest. Voor alternatieve woningbouwlocaties rond Burgum is in de raad weinig enthousiasme.

De locatie aan de Elingsloane met een protestbord. Er zijn plannen om hier bij Burgum woningen te bouwen.

De locatie aan de Elingsloane met een protestbord. Er zijn plannen om hier bij Burgum woningen te bouwen. Foto: Marcel van Kammen

Vorig jaar juli schoot een minimale meerderheid van FNP, VVD, GrienLinks en D66 een plan voor 150 woningen in het gebied af. Onlangs kwam de gemeente met alternatieve locaties voor nieuwbouw. De voorkeur van het college gaat uit naar tachtig woningen bij de Elingsloane, aan de noordwestkant van Burgum, en vijftien aan het zuideind van de Kloosterlaan, aan de oostkant van het dorp.

Bij omwonenden van de beoogde locaties is nu al verzet gerezen tegen de bouwplannen. Bovendien loopt er vlak langs de locatie Elingsloane een hoogspanningskabel en is er lawaai van verkeer op de Sintrale As. ,,En Kloosterlaan-Zuid is een mooie plek waar je voor een klein aantal woningen het landschap zou verknoeien”, zei PvdA’er Peter van de Hoef in de raad.

Wy ha ôfspraken makke om dêr net te bouwen en dêr hâld ik ús oan

Hij, CDA’er Gert van der Meijden en ook wethouder Gelbrig Hoekstra zeiden de laatste tijd vragen van Burgumers te krijgen waarom er dan niet toch in De Warren gebouwd kan worden. ,,Wij staan open voor creatieve ideeën voor een beperkt aantal woningen in De Warren, in combinatie met andere functies en activiteiten voor het gebied”, aldus Van de Hoef. Coalitiefracties CDA en ChristenUnie, vorig jaar net als de PvdA voorstander van bouwen in De Warren, waren het er dan ook mee eens om pas in maart volgend jaar te besluiten over de locaties voor nieuwbouw rond Burgum.

Intussen heeft projectontwikkelaar TOECK uit Burgum zich bij de gemeente gemeld met plannen voor nieuwbouw in De Warren. Het bureau denkt aan een waterrijke wijk met veel groen en met zonnepanelen op daken. Het is nog niet duidelijk om hoeveel woningen het zou gaan. TOECK zou eind dit jaar zijn visie willen presenteren aan de gemeente Tytsjerksteradiel.

Fracties die vorig jaar tegen bouwen in De Warren stemden, zijn beducht voor de terugkeer van die discussie. ,,Wy ha ôfspraken makke om dêr net te bouwen en dêr hâld ik ús oan”, zei FNP’er Piet Reitsma. Ook wat GrienLinks en de VVD betreft, kan er van nieuwbouw daar geen sprake zijn.

Beslissend

Maar de eenmansfractie van D66 is er niet principieel op tegen en kan de beslissende stem hebben. ,,Het besluit kwam vorig jaar te snel en het plan was te groot”, zegt Erwin Duursma desgevraagd. ,,Maar we staan open voor een nieuw plan voor De Warren, waar bijvoorbeeld woningbouw, natuur en recreatie elkaar kunnen versterken.”

Er is ook het plan ‘Landgoed De Warren’ van manege Horses2Fly om de huidige locatie aan de noordoostkant van Burgum te verplaatsen naar De Warren, met daarbij ook ruimte voor wat recreatie en plasdrasnatuur. De VVD en Partij voor de Boeren hebben zich daar al positief over uitgelaten. ,,Sa’n ferpleatsing soe tsjin Burgum oan wer romte frijmeitsje foar wenningbou”, aldus Sjaak Hoekstra (VVD).

Burgerinitiatiefgroep De Warren Natuurlijk Groen, die vooral de rust en ruimte van het gebied wil bewaren, moet toezien hoe er steeds meer ideeën voor het gebied bij komen. ,,Mar sa wurket de demokrasy. Elken-ien mei syn plannen yntsjinje”, reageert Simon Meinema van de initiatiefgroep. Hij vindt woningbouw in het buitengebied niet passend. ,,Wy komme op foar ús eigen plan en it is úteinlik oan de polityk om der in beslút oer te nimmen.”

Volgende maand besluit de raad over het verdere proces over de inrichting van De Warren. Het besluit over nieuwbouw in en rond Burgum is uitgesteld tot maart.

Nieuws

menu