Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen sluit de open jeugdplekken en houdt acht plekken voor jongeren met zeer ernstige problemen

Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen sluit alle open plaatsen voor jongeren. Acht plaatsen voor jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen blijven over. Dit heeft Jeugdhulp Friesland besloten.

Het hoofdkantoor van Jeugdhulp Friesland.

Het hoofdkantoor van Jeugdhulp Friesland. Foto: FD

Onlangs bleek dat er sprake is geweest van ernstig grensoverschrijdend gedrag in het behandelcentrum. De Leeuwarder Courant berichtte over fysiek en seksueel misbruik door medewerkers. Eind oktober deed Jeugdhulp Friesland, waar Woodbrookers onder valt, aangifte tegen drie medewerkers.

Nieuws

menu