Woonrapport biedt Koudum, Reduzum en Buren nieuwe toekomstvisies: kijk naar binding en laat die supermarkt niet zomaar verhuizen

Kijk naar inbreiding in plaats van uitbreiding en verplaats de supermarkt niet uit het centrum. Het zijn een paar van de adviezen van landschapsbureau Polyfern over de woonopgave in Koudum.

De Hoofdstraat in Koudum, met rechts de supermarkt die volgens het rapport een 'cruciale rol' speelt in het dorpscentrum.

De Hoofdstraat in Koudum, met rechts de supermarkt die volgens het rapport een 'cruciale rol' speelt in het dorpscentrum. Foto: Simon Bleeker

Polyfern werd een tijd geleden door de provincie Fryslân gevraagd visies te ontwikkelen over Koudum, Buren op Ameland en Reduzum, dorpen die een flinke woningbehoefte hebben. Het antwoord, waarvoor de onderzoekers nauw samenwerkten met de inwoners, werd woensdagmiddag gepresenteerd in het uitgebreide rapport In plak ûnder de sinne .