'Wy gongen' en 'ik haw urven' is er niet meer bij in Frysker, de nieuwe online taalhulp Fries. We krijgen alleen nog de voorkeursvariant voorgeschoteld. Nou en?

Een heleboel vormvarianten van Friese werkwoorden worden niet meer vermeld in het nieuwe online taalhulpplatform Frysker.nl. Deze vervanger van taalweb.frl is sinds kort in de lucht.

Screenshot van de nieuwe website frysker.nl.

Screenshot van de nieuwe website frysker.nl. Afbeelding: FD

Vooral bij veel werkwoordsvormen bestaan in het Fries sinds jaar en dag verschillende geaccepteerde schrijfwijzen, met name in de verleden tijd en het voltooid deelwoord. Wie in Frysker.nl een werkwoord opzoekt, krijgt in veel gevallen echter nog maar één variant te zien, en wel de voorkeursvariant die de Fryske Akademy in 2015 op aandringen van de provincie heeft vastgesteld.

Nieuws

menu