Wordt Ferwert het nieuwe Holwerd? Optie van een nieuwe veerhaven in Ferwert ligt op tafel nu er wordt gekeken hoe Ameland bereikbaar kan blijven

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een oplossing om de bereikbaarheid van Ameland veilig te stellen. Eén van de scenario’s die op tafel ligt is het verplaatsen van de haven van de veerdienst van Holwerd naar Ferwert. Hoe kijken inwoners van de dorpen daarnaar? ,,In Ferwert blijven we nuchter.”

Zomerpolders  bij Ferwert vol zeewater.

Zomerpolders bij Ferwert vol zeewater. Foto: Marcel van Kammen

De vaargeul is momenteel in slechte staat. Ook intensief baggeren biedt geen soelaas. Afgelopen week voelde veerdienst Wagenborg zich ,,uit veiligheidsoverwegingen” genoodzaakt tot het invoeren van eenrichtingsverkeer in een deel van de vaargeul, in verband met de ,,instabiliteit en ontoereikende breedte”. Dit op elkaar laten wachten van veer- en sneldiensten levert extra vertraging op voor reizigers.

Nieuws

menu