Wordt de Hegewarren een polder voor weidevogels of lisdoddes? Denktank met bewoners en belanghebbenden heeft vier varianten bedacht

Hoe wordt de veenweideproblematiek in de Hegewarren aangepakt? Een denktank van zeventien bewoners en belanghebbenden heeft vier varianten bedacht.

Veehouderij in de Hegewarren zal in de toekomst anders moeten

Veehouderij in de Hegewarren zal in de toekomst anders moeten Foto: Ben van Damme

Moet de Hegewarren vooral een weidevogelvriendelijke polder worden of een hoogwaterpolder? Liever deels moerasgebied en deels polder? Of, nog rigoureuzer, moeten alle polderkades weg zodat er een moerasgebied ontstaat dat aansluit op de Alde Feanen en waar geen plek meer is voor veehouderij?

Nieuws

menu