De Merke Wytgaard bestaat vijftig jaar. Sinds 1972 is de wereld enorm veranderd, maar het dorpsfeest is in grote lijnen hetzelfde gebleven. ,,Elkenien is hjir wol fan de tradysjes"

Wytgaard viert dit weekeinde feest. En niet zomaar feest, want het is vijftig jaar geleden dat de eerste Merke van het dorp plaatsvond. Bij de jubileumeditie wordt daar uitgebreid bij stilgestaan.

Dorpsbewoners op weg naar de Merke.

Dorpsbewoners op weg naar de Merke. Foto: Marchje Andringa

Wietze Jorna (40) was er in 1972 niet bij, daar is hij veel te jong voor. Maar de geboren en getogen Wytgaarder heeft al wel flink wat edities van de Merke meegemaakt. Als klein jongetje liep hij reeds rond op het feestterrein en tegenwoordig zit hij in de organisatie. ,,Dat doch ik no sa‘n trije jier, mar eins is dit de earste echte kear. De ôfrûne twa jier wie der fansels koroana. Doe hawwe wy telkens mar ien dei feest hân.”