Zandwinning opnieuw op de agenda van De Fryske Marren: college gaat met Rijkswaterstaat in gesprek over milieu-effectrapport

GroenLinks en NCPN hebben aan het college van B en W van De Fryske Marren vragen gesteld over zandwinning in het IJsselmeer. Rijkswaterstaat brengt namelijk de gevolgen van eventuele activiteiten in het gebied in kaart.

Zandwinner Smals uit Cuijk wilde in 2019 een nieuw plan ontwikkelen om toch zand te kunnen pompen uit de bodem van het IJsselmeer voor de kust van Oudemirdum.

Zandwinner Smals uit Cuijk wilde in 2019 een nieuw plan ontwikkelen om toch zand te kunnen pompen uit de bodem van het IJsselmeer voor de kust van Oudemirdum. Foto: Koninklijke Smals

Aanleiding voor de vragen was een brief van Comité geen Zandindustrie IJsselmeer. Daarin werden de raad en het college op de hoogte gesteld van een PlanMER (milieu-effectrapport) dat door Rijkswaterstaat wordt opgesteld voor een aantal gebieden in het IJsselmeer. In een PlanMER worden de milieugevolgen van een activiteit, en alternatieven hiervoor, in beeld gebracht. Het Comité laat weten dit schokkend te vinden, omdat het IJsselmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied.

Nieuws

menu