Dit artikel is vandaag gratis

Zes Friese gemeenten gaan samenwerken op het gebied van groene reststromen

Hekkelspecie kan worden gebruikt als bodemverbeteraar. Foto: Marcel van Kammen

Bermgras en hekkelspecie is een ideaal alternatief voor kunstmest. Zes Friese gemeenten maken een plan om de vraag vanuit de agrarische sector en het aanbod in beeld te brengen.

Vanuit de agrarische sector is een groeiende vraag naar bermgras en hekkelspecie. Het kan gebruikt worden om de bodem te verbeteren. ,,De boaiemwjerstân nimt bot ta en dat jildt ek foar it fochthâldend fermogen”, weet wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke.

Meer gemeenten

Bij het project werken Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Harlingen en Waadhoeke samen met Coöperatie Agricycling en Circulair Terreinbeheer Nederland. Later kunnen andere gemeenten aansluiten. Het is de bedoeling dat de reststromen vanaf 2023 beter benut worden.

Nieuws

menu