Zes projecten in Noordoosten van Fryslân mogen 2,3 miljoen euro verdelen

Zes projecten in het Noordoosten van Fryslân mogen 2,3 miljoen euro subsidie verdelen. Het gaat om projecten rond de thema’s scholing en ontwikkeling, natuurinclusieve landbouw en innovatie en toerisme.

Boeren in Fryslân willen los met de regiodeal.

Boeren in Fryslân willen los met de regiodeal. Foto: ANP

Het geld komt uit de Regiodeal waarin het rijk 30 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor projecten die de economie stimuleren in Achterkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Dit is vastgelegd in een Versnellingsagenda.

Nieuws

menu