Zes projecten in Noordoosten van Fryslân mogen 2,3 miljoen euro verdelen

Zes projecten in het Noordoosten van Fryslân mogen 2,3 miljoen euro subsidie verdelen. Het gaat om projecten rond de thema’s scholing en ontwikkeling, natuurinclusieve landbouw en innovatie en toerisme.

Boeren in Fryslân willen los met de regiodeal.

Boeren in Fryslân willen los met de regiodeal. Foto: ANP

Het geld komt uit de Regiodeal waarin het rijk 30 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor projecten die de economie stimuleren in Achterkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Dit is vastgelegd in een Versnellingsagenda.

Leerwerkloket Noordoost-Fryslân kan met de subsidie het trainingsaanbod voor werkzoekenden, ondernemers, zzp’ers en werkgevers uitbreiden. Onderwijsinstellingen ROC Friese Poort en Libereaux kunnen het geld besteden aan een project waarin mensen leren wat hun talenten zijn ter ondersteuning bij hun zoektocht naar ander werk of een nieuwe carrière.

Bokashi

In de landbouw gaat er geld naar de Bokashi Groenstations. Met dit project wordt een blauwdruk ontwikkeld voor lokale groenstations. Afval- en meststoffen van agrariërs worden daar verwerkt tot bokashi, een bodemverbeteraar en meststof. Het tweede landbouwproject dat geld krijgt is het leernetwerk Bodem Noordelijke kleischil waarin agrariërs kennis krijgen overgedragen over de bodem en bodembeheer.

Transportbedrijf Combex in Eastermar krijgt subsidie om een ladingdrager te ontwikkelen voor het vervoer van industriële gevelelementen. Door deze innovatie zijn minder handelingen nodig bij de productie en minder vervoersbewegingen. Dat betekent ook een kostenreductie.

Toerisme

Met een bijdrage aan het project Innovatiehuis Toerisme wordt een regionale ontmoetingsplaats voor studenten en ondernemers ingericht. Het idee is dat er een verbinding wordt gelegd tussen leren en de praktijk.