'Zet de weidevogelboeren eens in het zonnetje.' Natuurjournalist Halbe Hettema schreef 'Een gruttoparadijs' over weidevogelbeheer rond Idzega

De weidevogels kunnen niet overleven zonder speciaal beheer dat zorgt voor een gunstige leefomgeving. In zijn nieuwe boek portretteert natuurjournalist Halbe Hettema de Skriezekrite Idzegea, die laat zien dat de vogels ook niet kunnen overleven zonder passie van de beherende boeren.

Halbe Hettema met hond Doutzen in zijn achtertuin in Goutum.

Halbe Hettema met hond Doutzen in zijn achtertuin in Goutum. Foto: Marchje Andringa

Als natuurjournalist van de Leeuwarder Courant werd Halbe Hettema dertig jaar geleden verketterd door boeren én weidevogelbeschermers. Hij signaleerde namelijk dat de weidevogel ten dode opgeschreven was bij voortzetting van intensieve landbouw. Ook pleitte hij voor afschaffing van het aaisykjen.

Nieuws

menu