Zet het veenweidegebied bij Leeuwarden niet op slot. Laat voor dit gebied dezelfde regels gelden als in het gebiedstype agrarisch | Opinie

Het pre-omgevingsplan voor het zuidelijke deel van de gemeente Leeuwarden staat, ondanks kritische reacties, onveranderd op de agenda van de gemeenteraad. Voor CDA en VVD is het document onvoldoende. De aparte (beperkende) status van de veenweide zou moeten worden geschrapt.

Het stadhuis van Leeuwarden.

Het stadhuis van Leeuwarden. Foto: Shutterstock

In de loop van volgend jaar zal de Omgevingswet van kracht worden. Deze wet heeft als doel om meer ruimte te geven voor initiatieven. Ruimte voor maatwerk. Minder regels. Gemakkelijker voor inwoners. En snellere en betere besluitvorming. In de geest van deze wet werkt de gemeente Leeuwarden aan een omgevingsplan voor het zuidelijk buitengebied van de gemeente.

Nieuws

menu