Zeventig jaar geleden was het Kneppelfreed: hoe denken Friezen nu over het belang van deze taalstrijd en het gebruik van het Fries?

Vrijdag 16 november 1951 ging de geschiedenis in als Kneppelfreed. Het leidde tot wetgeving voor het gebruik van het Fries. Wat heeft Kneppelfreed voor de emancipatie van het Fries betekend? En is die taalstrijd inmiddels voltooid?

Joke Tjalsma tijdens een repetitie van het toneelstuk 'Kneppelfreed' van Pier21.

Joke Tjalsma tijdens een repetitie van het toneelstuk 'Kneppelfreed' van Pier21. Foto: Lucas Kemper Fotografie

Sigrid Kingma, Dichter fan Fryslân en projectmedewerker bij het lectoraat Meertaligheid en geletterdheid aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden

Nieuws

menu