Zijn we de strijd tegen de muskusrat, wasbeer, Aziatische hoornaar en andere woekerexoten aan het verliezen?

Kan Fryslân de strijd tegen woekerexoten eigenlijk wel winnen en is daar genoeg geld voor? Statenleden zijn bang dat het van kwaad tot erger gaat met de invasieve soorten.

Muskusrat.

Muskusrat. Foto: Shutterstock

Of het nu gaat om de Aziatische hoornaar, de wasbeer, de grote waternavel, de reuzenberenklauw of de muskusrat, gedeputeerde Douwe Hoogland wil de verspreiding van zulke uitheemse soorten zo veel mogelijk tegengaan, samen met andere grondbeherende partijen. ,,Guon soarten kinne skealik wêze foar de sûnens en in protte oaren begjinne ekosystemen te oerwoekerjen en ferstikke it bioferskaat”, aldus Hoogland.