Zo kan het nieuwe Nij Ylostins in IJlst eruit komen te zien

Als wooncomplex Nij Ylostins in IJlst gesloopt wordt, komt daar niet meer één bejaardentehuisachtig complex voor terug, maar meerdere gebouwen. Het is nog wel de vraag of het zo ver komt.

IJlst komt in actie tegen sluiting en sloop zorgcentrum

IJlst komt in actie tegen sluiting en sloop zorgcentrum Foto: Niels de Vries

Woningcorporatie Elkien heeft de nieuwbouwplannen zaterdag gepresenteerd aan de bewoners van het huidige gebouw, en gisteren aan de bewoners van IJlst. Elkien wil het in zijn ogen verouderde complex uit de jaren zeventig slopen en dat leidde eerder dit jaar tot ophef in de stad, vooral uit zorg voor de veelal oudere bewoners van het wooncomplex.

Nij Ylostins

Daar kwam nog bij dat voor het gebouw een monumentenstatus werd aangevraagd en vorige week vrijdag, de dag voor de presentatie, meldde het college van B en W dat die het positieve advies van monumentencommissie Hûs en Hiem steunt. Als het college op uiterlijk 24 februari definitief instemt met de status kan Nij Ylostins niet gesloopt worden.

Tot die tijd gaat Elkien verder met het uitwerken van de nieuwbouwplannen. ‘We zijn bereid om het scenario van renovatie nogmaals onder de loep te nemen maar verwachten niet dat dit tot een andere uitkomst gaat leiden’, zo schrijft Elkien. ‘Op het moment dat de monumentenstatus definitief toegekend wordt, bepalen we hoe we hier mee omgaan.’

Elkien heeft gemerkt dat de zestigplussers van nu, oftewel de toekomstige bewoners, een andere woonvorm verlangen dan de huidige senioren. ‘Niet meer in de setting van een bejaardentehuis zoals we die nu kennen.’ Daarnaast moeten ouderen langer zelfstandig thuis wonen door gewijzigde wet- en regelgeving.

Wooncomplex Nij Ylostins in IJlst mag een monumentenstatus krijgen, als het aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân ligt https://t.co/B2kgLKfNUQ

— Friesch Dagblad (@frieschdagblad) December 7, 2019

Hofjescultuur

Elkien kiest daarom voor een andere vorm dan het huidige complex; een ‘hofjesstructuur’ met meerdere gebouwen en mogelijk met een ontmoetingsruimte. ,,Dit ligt wel in de planning”, meldt woordvoerder Baukje Westra. ,,Maar we zijn daarbij afhankelijk van andere partijen, zoals de gemeente.”

Nu lopen ze het pand door, naar de centrale ruimte waar ze een praatje hebben

Het beoogde nieuwe Nij Ylostins biedt ruimte voor dertig seniorenwoningen, geschikt voor thuiszorg. Daarnaast wil zorgaanbieder Patyna dertig huizen bouwen voor mensen die zwaardere zorg nodig hebben. De bemoeienis van Patyna is overigens een twistpunt in het dossier, aangezien Stadsbelang IJlst zegt dat bewoners vinden dat die partij een te dikke vinger in te pap heeft en dat bewoners zo gestuurd worden richting het afnemen van zorg van Patyna, en niet van andere zorgaanbieders.

Zoals bekend wil Elkien Nij Ylostins gefaseerd slopen zodat de bewoners niet uit IJlst hoeven te verhuizen. Wel moeten ze een keer intern verhuizen. De bewoners krijgen een plek in het nieuwe gebouw of voorrang op een andere woning, als zij daar een voorkeur voor hebben. Elkien gaat de komende periode in gesprek met alle andere betrokken partijen.

Kosten

Over de kosten van de nieuwbouw of renovatie wil Elkien nog niets zeggen. ,,We hebben met de bewoners afgesproken dat ze geen nieuwe informatie meer via de pers krijgen, maar dat zij als eerste geïnformeerd worden door ons”, aldus Westra.

De bewoners hebben het plan niet met gejuich ontvangen, meldt voorzitter Reinder Hoomans van de bewonerscommissie. Het ontwerp voor de woningen stond hen wel aan, maar ze missen het overkoepelende van het huidige complex. ,,Er is geen verbinding meer. Als het een keer slecht weer is, kunnen ze niet meer een straatje om. Nu lopen ze het pand door, naar de centrale ruimte waar ze een praatje hebben. Dat is een van de voordelen van Nij Ylostins en dat raken ze straks kwijt.”

Zware zorg

,,In de gepresenteerde situatie moeten ze eerst naar buiten. De bewoners willen het liever zo houden.” Overigens was Elkien bij de bijeenkomst volgens Hoomans stelliger over de komst van de gemeenschappelijke ruimte, en konden de bewoners ervan op aan dat die er kwam. ,,Het ochtendgebed is blijkbaar anders dan het avondgebed”, constateert hij.

De bewoners waren wel enthousiast over de woningen voor zware zorg. De commissie vindt het logisch dat Patyna hier zorg aanbiedt maar wil dat voor de overige woningen een vrije zorgkeuze komt. ,,Dat zijn reguliere woningen.”

Ongeacht wat de bewoners van het plan vinden, is er dus de onzekerheid over de mogelijke monumentenstatus. ,,Daar werd zaterdag veel over gesproken.” De bewoners vinden het raar dat Elkien daar nog geen plannen voor heeft. ,,Een groot bedrijf als Elkien houdt toch rekening met een worst-case-scenario ?”

Opinie: Wooncentrum Nij Ylostins wordt onterecht beoordeeld op zorgcriteria

Nieuws

menu