Zomerroosters komen rond in de zorg, maar de zorgen voor de lange termijn zijn immens groot: 'Er is op alle fronten een tekort'

Ziekenhuizen en verzorgingshuizen kampen nog altijd met grote personeelstekorten. Hoewel de roosters op korte termijn ingevuld kunnen worden, schetst de afdeling Healthcare van ABN Amro een zwart scenario voor de lange termijn. Opleidingen sturen bij waar kan. ,,Maar met meer mensen opleiden, lossen we dit complexe probleem niet op.”

Studenten van de zorgopleiding van ROC Friese Poort doen een praktijkoefening.

Studenten van de zorgopleiding van ROC Friese Poort doen een praktijkoefening. Foto: Menno de Boer

ABN Amro zette in een analyse een aantal rapporten van het RIVM, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naast elkaar en vergeleek deze met de eigen arbeidsmarktmonitor. In het kort komt het erop neer dat de personeelstekorten in de zorgsector de afgelopen twee jaar snel zijn opgelopen tot 6.750 vacatures. Zonder ingrijpen kan het tekort aan zorgpersoneel in het zwartste scenario oplopen tot 180.000 vacatures in 2030, concludeert het CBS. Dit is inclusief de verpleeg- en thuiszorg.

Nieuws

menu