Zonder relatie geen prestatie. Ondanks alle veranderingen in het onderwijs staat het belang van een goede docent die investeert in relatiebeheer fier overeind | Onderwijscolumn Eelco Bruinsma

In het onderwijs bestaat de tendens om kinderen meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Als je het gevoel hebt ‘eigenaar’ te zijn van je eigen leerproces, zouden leerlingen beter leren en dus ook beter presteren. De motivatie neemt hierdoor toe. Dat klinkt erg democratisch, maar helpen we onze leerlingen daar wel mee?

Eelco Bruinsma.

Eelco Bruinsma. Foto: Catrinus van der Veen

Het verhaal van het ‘eigenaarschap’ roept bij mij, oude schoolmeester en veertig jaar in het vak, een aantal vragen op. Bijvoorbeeld: waarvan worden kinderen dan eigenaar? Waarvoor worden de kinderen dan precies verantwoordelijk? Worden onze leerlingen verantwoordelijk voor het kiezen van hun leerdoelen of voor de manier waarop ze die doelen gaan bereiken? Waar ligt de balans tussen vrijheid en sturing? En waarvoor is en blijft de school verantwoordelijk?