Friese agrariërs werken aan kilometers lang zonnebloemlint om de bijen en de biodiversiteit te versterken

Ze zijn goed voor de biodiversiteit, ze helpen met het in stand houden van de met uitsterven bedreigde bijen en ze geven kleur aan het landschap. Met onder meer die zaken in het achterhoofd wordt op verschillende plekken in Fryslân gewerkt aan zonnebloemlinten.

Een veld met zonnebloemen.

Een veld met zonnebloemen. Foto: Shutterstock.

Bij Foudgum, Ee en in het Stienser Aldlân worden de lange rijen zonnebloemen gepland door de Coöperatie Agrarisch Collectief Waadrâne, waarin Friese agrariërs samenwerken. In de afgelopen weken is al 3350 meter aan zonnebloemen geplant. En daar blijft het niet bij, zegt Gerard Fokkema, secretaris van Waadrâne. ,,It is net unyk, want je sjogge dit soarte linten wol op mear plakken yn it lân, mar in sinneblomlint past neffens ús goed by ús streek.”

Nieuws

menu