Zorg ervoor dat het leefgebied geschikt is, dan komen vogels als de grutto vanzelf weer terug

De Stichting Weideleven beheert inmiddels zeshonderd hectare grasland in Fryslân. Het geheim: zorg dat het leefgebied geschikt is, dan komen de vogels vanzelf terug.

In het gebied ten noorden van Earnewâld beheert Stichting Weideleven 78 hectare weidevogelland volgens haar eigen methode. Het aantal gruttopaartjes ging in drie jaar van nul naar negentig.

In het gebied ten noorden van Earnewâld beheert Stichting Weideleven 78 hectare weidevogelland volgens haar eigen methode. Het aantal gruttopaartjes ging in drie jaar van nul naar negentig. Foto: Marcel van Kammen

,,Hier hebben wij succes geboekt: in drie jaar van nul naar negentig broedpaartjes, alleen al voor de grutto.”

Nieuws

menu