Zorgen over lokale en regionale media

Lokale en regionale media zijn van essentieel belang voor een gezonde democratie, maar journalisten kunnen steeds lastiger hun controlerende functie uitvoeren, vanwege een gebrek aan geld, teruglopend bereik en toenemende concurrentie.

het gebouw van de redacties van het Friesch dagblad en de Leeuwarder Courant. Adviesorganen pleiten voor meer geld voor journalistiek.

het gebouw van de redacties van het Friesch dagblad en de Leeuwarder Courant. Adviesorganen pleiten voor meer geld voor journalistiek. Foto: FD

Dit concluderen de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur in een gezamenlijk advies aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en OCW.

Beide adviesorganen pleiten voor een verhoging van de basisfinanciering voor lokale en regionale omroepen van 1,34 euro per huishouden naar 2 euro per huishouden. Verder zou er een landelijk dekkend netwerk van mediafondsen moeten komen, gefinancierd door het rijk, waarop alle regionale media (dus bijvoorbeeld ook dagbladen) een beroep kunnen doen.

Voorheen kwamen er bijvoorbeeld veel meer verslaggevers naar de raadszaal, nu zijn we blij als het er twee zijn

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) kwam gisteren met een vergelijkbaar rapport. Ook die concludeert dat lokale media onder druk staan. De VNG richt zich daarbij meer op gemeenten. Bestuurders en politici zijn gebaat bij goede lokale en regionale journalistiek, maar dan moeten zij zich daar ook hard voor maken, aldus de VNG, die erop wijst dat redacties van regionale dagbladen 50 procent minder journalisten hebben dan twintig jaar geleden.

Raadszaal

Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland, ziet ook dat de lokale media onder druk staat. ,,Voorheen kwamen er bijvoorbeeld veel meer verslaggevers naar de raadszaal, nu zijn we blij als het er twee zijn.” Ze vindt dat zonde ,,want we zijn deels afhankelijk van journalistieke kanalen”.

De twee adviesorganen van het rijk zien dat de media met name in landelijke gebieden onder druk staan. Burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân zegt in een reactie dat hij zich daar niet per se in herkent . ,,De bining mei de gemeente is hjir grutter as yn oare provinsjes. Der is in grutte wol om mei te wurkjen oan lokale media. Mei ús lokale stjoerder RTV NOF hawwe wy it troffen. Der binne gemeenten dy’t smeke moatte om omtinken fan de media. Dat spilet hjir gelokkich net.”

Naast meer financiële rijkssteun voor lokale en regionale media, adviseren de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur het ministerie van OCW om duidelijke afspraken met lokale en regionale omroepen te maken over bereik en kwaliteit. Verder zou de basissubsidie voor deze omroepen, die nu nog uit het gemeentefonds komt, vanuit de mediabegroting van het ministerie van OCW moeten komen.

LEO Middelsé

Bij de lokale omroep LEO Middelsé uit Leeuwarden zijn ze blij met het advies. ,,Een landelijke grens voor subsidie zou beter zijn, want nu ben je afhankelijk van je gemeente of je extra financiële steun krijgt’, zegt Hedser Kok van de omroep.

De zender doet nu een jaar mee met een landelijke proef waarbij hij geld krijgt voor twee fulltime redacteuren. ,,Er wordt gekeken of dat de journalistieke kwaliteit verhoogt”, zegt Kok. ,,Met vrijwilligers en stagiairs kun je eigenlijk niet meer doen dan verslag brengen. Terwijl je verder wilt gaan, maar daar hebben we normaal gesproken de mensen niet voor.”

Omroepen hadden vroeger alleen hun uitzendingen en kranten hun papier; nu komen ze elkaar tegen op internet

In het VNG-rapport staat dat veel gemeenten investeren in het eigen communicatiebeleid, maar zich beter bewust moeten zijn van het verschil met het mediabeleid van de gemeente. ,,Als we de helft van het geld zouden krijgen dat de gemeente besteedt aan de eigen communicatie, zouden wij ons werk al veel beter kunnen doen”, zegt Kok.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, vindt het goed dat de VNG gemeenten wijst op het belang van een mediabeleid naast het eigen communicatiebeleid. ,,De overheid stuurt steeds meer geframede berichten naar redacties en als er contact wordt gezocht, zit er vaak een woordvoerder tussen.”

Scheve verhoudingen

In het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur herkent Kraa zich vooral in de opmerkingen over het gelijke speelveld. De aanbeveling is om ook private, dus niet-gesubsidieerde, media zoals de dagbladen te steunen. ,,Met name online zie je scheve verhoudingen. Omroepen hadden vroeger alleen hun uitzendingen en kranten hun papier; nu komen ze elkaar tegen op internet. De publiek gefinancierde omroepen kunnen daar het nieuws gratis weggeven en dat maakt het voor kranten moeilijker een betaalmuur te zetten voor hun websites, terwijl zij het moeten hebben van abonnementsgelden.”

De adviesorganen willen dit oplossen met het subsidiëren van journalistieke projecten. Hiervoor zou in totaal vijftien miljoen euro beschikbaar moeten zijn.

Nieuws

menu