Dit artikel is vandaag gratis

Zwarte Haan wordt geen Swarte Haan: het Bildts is ín de trein te lezen

Vanaf begin dit jaar staan er op de Arrivatreinen streeknamen. Deze trein draagt de naam van de Groningse kunstenares Marte Röling, die aanvankelijk verkeerd gespeld was.

Arriva zal het Bildts op online schermen in de treinen laten zien om de streektaal onder de aandacht te brengen. Dat schrijft het provinciebestuur in het Bildts aan het gemeentebestuur van Waadhoeke.

De aanleiding hiervan is dat de gemeente Waadhoeke de provincie in maart verzocht om de tekst ‘Zwarte Haan’ op een van de nieuwe Arrivatreinen volgens het streekeigen dialect met een ‘s’ te spellen.

Volgens Gedeputeerde Staten is het aan Arriva om de naam te wijzigen, maar heeft Arriva aangegeven de naam met de ‘z’ te blijven hanteren. De wijziging ligt gevoelig, omdat de spelwijze was gekozen door Oerol-oprichter Joop Mulder, die vlak erna plotseling overleed. Hij had voor de Nederlandse spelling gekozen, omdat deze gangbaarder zou zijn bij de lokale bevolking.

Toch brengt de provincie ook een lichtpuntje: ‘Arriva siet namelik mooglikheden om befoorbeeld fia de digitale skerms in de train andacht te besteden an de ferskillende skriifwizen fan de bestimmings. In dut gefal an ‘t Bildts en, at ’t om Zwarte/Swarte Haan gaat, de skriifwize mit ’n s’, schrijft het college.