Zwarte cijfers voor Wetterskip Fryslân dankzij meevallers en uitstel van werkzaamheden, extra geld gebruikt om belastingen minder hard te laten stijgen

Wetterskip Fryslân heeft over 2022 een positief resultaat van 5,4 miljoen euro. Dat is dankzij meevallers en uitgestelde werkzaamheden hoger dan verwacht blijkt uit de jaarrekening die afgelopen week bekend is gemaakt.

Baggerwerkzaamheden zoals bij Nannewiid zijn uitgesteld.

Baggerwerkzaamheden zoals bij Nannewiid zijn uitgesteld. Foto: Simon Bleeker

De belastinginkomsten vielen hoger uit doordat de gemeentelijke WOZ-waarden harder stegen dan verwacht. Verder viel er geld vrij uit de pensioenvoorzieningen dankzij de oplopende rente. Ook leverden grondverkopen meer geld op dan verwacht.