De Zwerfinator en de Plastic Soup Surfer zeggen: maak verpakkingen kleiner of oppropbaar, of nog liever: om op te eten

Na de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes kan zwerfafval het beste verder worden tegengaan door het ontwerp van verpakkingen aan te pakken. Met dat advies komen Merijn Tinga, oud-Leeuwarder en beter bekend als de Plastic Soup Surfer, en Dirk Groot, die zichzelf de Zwerfinator noemt. Ze bieden dinsdag een rapport aan de Tweede Kamer aan met diverse ideeën om zwerfafval vooral bij de bron aan te pakken. ,,Wij kunnen als Nederland een voorbeeld worden voor heel Europa”, zegt Tinga.

Merijn Tinga al suppend gisteren in de binnenstad van Dokkum.

Merijn Tinga al suppend gisteren in de binnenstad van Dokkum. Foto: Marchje Andringa

De twee plastic influencers hebben met hulp van burgers onderzoek gedaan naar uitpuilende prullenbakken in heel Nederland. Ze signaleren op basis van bijna tweeduizend ingestuurde foto’s van overvolle bakken dat de prullenbak zélf ook een bron van zwerfafval wordt als het afval er niet meer in past.