Bezorgdheid is een goede bodem voor klimaatbeleid

Mooi dat zoveel Nederlanders zich bewust zijn van de gevolgen van de klimaatcrisis, vindt Leeuwarder energieambtenaar Bouwe de Boer. ,,Maar het is nu wel aan de gemeente en landelijke overheid de mensen mee te nemen in een fossielvrije samenleving.”

Zonnepark

Zonnepark Foto: Sem van der Wal ANP

Uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag publiceerde, blijkt dat ongeveer 75 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatcrisis voor toekomstige generaties. Zo’n 6 procent gelooft niet in of twijfelt aan de klimaatcrisis.

De cijfers van het CBS komen volgens De Boer overeen met eerdere onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau. ,,Die gaf aan dat 80 procent van de Friezen zich zorgen maakt. Tegelijk zie je dat ondanks die zorgen mensen protesteren als hun gemeente een zonneweide of windmolen wil plaatsen. Aan die kloof moeten overheden wat gaan doen.”

Gedrag

Hij zelf denkt dat de huidige planprocedures waar burgers kunnen inspreken of bezwaar maken bij een plan, bij de energietransitie niet werken. Zo raken mensen er niet bij betrokken.

,,Wil je mensen echt meekrijgen, dan moet je ze laten zien dat de komst van een zonneweide nodig is omdat ze zelf zoveel energie verbruiken. Geef een dorp dan de kans om bijvoorbeeld hun huizen snel energieneutraal te maken zodat een zonneveld niet nodig is. Lukt dat niet, dan komt die er alsnog. Zo maak je mensen duidelijk dat we die klimaatcrisis met elkaar door ons eigen gedrag veroorzaken.”

De gemeente Waadhoeke is op het terrein van de energietransitie volgens hem goed bezig. Daar hebben ze een voorlichtingscampagne opgezet om de bewoners te laten weten wat er moet gebeuren, willen ze een energieneutrale gemeente worden. De inwoners kunnen daar in een vroeg stadium wat over zeggen en meezoeken naar oplossingen. Zo betrek je je burgers beter bij je beleid dan een met een inspraakrondje.”

Hoopvol

Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie vindt het hoge percentage bezorgde burgers hoopvol. ,,Er is dus is een goede bodem voor klimaatbeleid. Je leest en hoort vaak in de media over protesten tegen bijvoorbeeld de komst van windmolens. Maar uit dit onderzoek blijkt toch een breed besef te leven dat er wat moet gebeuren.”

Dat 16 procent aangeeft af en toe de auto wil laten staan uit milieu-overwegingen vindt hij een mooi percentage. ,,Natuurlijk is het veel te weinig, maar de auto is toch een heilige koe en mensen gaan graag voor comfort. Liever de auto pakken voor een boodschap dan de fiets.”

Het gegeven dat slechts zes procent niet in een klimaatcrisis gelooft of er aan twijfelt vindt hij veelzeggend. ,,Eigenlijk is daar dus geen discussie meer over. Je moet een wappie zijn wil je ontkennen dat er wat met het klimaat aan de hand is.”