‘Wetenschappelijke mogelijkheden, dat zijn ook kansen die God ons geeft’

Het CDA lijkt te schuiven in medisch-ethische kwesties, zoals bij het verstrekken van de abortuspil via de huisarts.

Foto: ANP

Foto: ANP

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA pleitte deze zomer voor het speciaal kweken van embryo’s voor onderzoek, iets waar de partij zich altijd tegen heeft verzet. Een deel van de Eerste Kamerfractie stemde in juni voor het afschaffen van de verplichte vijf dagen bedenktijd bij abortus, een voorwaarde die dankzij het CDA in de jaren tachtig in de Abortuswet kwam. En deze dinsdag stemde de senaatsfractie, net als de Tweede Kamerfractie, in met het verstrekken van de abortuspil via de huisarts, om abortus laagdrempeliger te maken.

Nieuws

menu