25 veehouders nabij kwetsbare natuur in Limburg tekenden een opkoopcontract

In Limburg hebben 25 boeren een opkoopcontract getekend. De provincie koopt hun bedrijven op en brengt de uitstoot van ammoniak daarmee terug met 124 ton per jaar.

Een lege stal nabij Weert.

Een lege stal nabij Weert. Foto: ANP

De 25 bedrijven opereerden dicht bij kwetsbare natuurgebieden. De opkoopregeling gold tot en met woensdag, met ingang van donderdag is er geen regeling meer.

Nieuws

menu