Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) tijdens het verhoor van de enquêtecommissie over de hogesnelheidstrein Fyra in 2015. Mansveld trad af na het verschijnen van het rapport.

Achtergrond: Parlementaire enquêtes zijn er vooral om systeemfouten op te sporen

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) tijdens het verhoor van de enquêtecommissie over de hogesnelheidstrein Fyra in 2015. Mansveld trad af na het verschijnen van het rapport. Foto: ANP

In 2022 houdt de Tweede Kamer twee parlementaire enquêtes. Maar wat is eigenlijk dit zwaarste middel dat het parlement kan toepassen?

In de laatste week die deze Tweede Kamer vergadert – maandag begint het krokusreces en daaropvolgend het verkiezingsreces – besloot het tot het houden van een parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire. Gisteren werd ook de commissie geïnstalleerd die vanaf nu bezig gaat met het voorbereiden van een enquête naar de gaswinning in Groningen.

De parlementaire enquête heet het zwaarste parlementaire middel te zijn, maar wat is het eigenlijk?

Een parlementaire enquête is in feite een onderzoekscommissie. Het middel staat sinds 1848 in de Grondwet omschreven en zowel Tweede als Eerste Kamer mogen het inzetten. De Eerste Kamer heeft hier echter nog nooit gebruik van gemaakt. De commissie bestaat uit parlementariërs van zoveel mogelijk partijen. Het wordt het ‘zwaarste middel’ genoemd omdat mensen verplicht zijn te verschijnen als ze worden opgeroepen en de ondervraging onder ede wordt gehouden. Wie de waarheid dan niet vertelt kan vervolgd worden voor meineed.

Voor wat voor onderwerpen is de parlementaire enquête bedoeld?

In de negentiende eeuw werd de enquête vooral ‘vooraf’ gebruikt. Dat wil zeggen dat de Tweede Kamer zelf grondig onderzoek wilde doen naar een onderwerp voordat er een wet of besluit over werd genomen, of om beter inzicht te krijgen in bepaalde problematiek. De bekendste enquête uit die tijd was die naar arbeidsomstandigheden in fabrieken (1886-1887). Vooral de verslagen over de barre omstandigheden in de tegelfabrieken van Regout in Maastricht leidden tot wetgeving over het beperken van arbeidsuren en kinderarbeid en het oprichten van de Arbeidsinspectie.

Het voordeel van een enquête is dat de Kamer wat verder van de actualiteit af gaat staan om een breder beeld te krijgen. Dat geldt ook voor de commissieleden

Tegenwoordig worden enquêtes vooral ‘achteraf’ ingezet. Dat betekent dat het probleem – grotendeels – al achter de rug is, maar dat de Tweede Kamer grondig inzicht wil krijgen. Meestal speelt ook een rol dat een onderwerp zo complex is dat het parlement via de normale wegen, zoals het stellen van Kamervragen of het houden van een debat met het kabinet, geen goed beeld krijgt. Het voordeel van een enquête is dat de Kamer wat verder van de actualiteit af gaat staan om een breder beeld te krijgen. Dat afstand houden geldt ook voor de commissieleden: dat zijn vaak Kamerleden die voorheen het onderwerp niet in hun portefeuille hadden.

Lees ook: Kabinet valt na schaamte over toeslagenaffaire

Een speciale enquête ‘achteraf’ is wat je de crisis-enquête zou kunnen noemen. Dan is er niet per se iets misgegaan, maar erkent de Kamer dat het de regering door omstandigheden niet goed heeft kunnen controleren. Met de enquête wil de Kamer dit dan alsnog doen. Zo werd het handelen van het kabinet in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen 1947 en 1956 alsnog grondig onder de loep genomen.

Tussen 2009 en 2012 deed de Kamer ook bij het onderzoek naar het overheidshandelen in de krediet- en bankencrisis van 2008. Toen oordeelde de Kamer dat de gebeurtenissen zo snel gingen en het kabinet zo snel moest handelen dat van normaal controleren geen sprake was. Dat werd dus achteraf gedaan. We moeten er sterk rekening mee houden dat de Tweede Kamer dit straks ook gaat doen met de coronacrisis.

Nog een enquête? Dat worden er dan drie kort achter elkaar.

Nou, dat zal wel meevallen. Een enquêtecommissie doet veel en grondig vooronderzoek, dat kan maanden duren. De enquêtecommissie naar de gaswinning gaat ook pas in de tweede helft van 2022 de verhoren doen. Over twee jaar moet het rapport klaar zijn. Om te voorkomen dat het de toeslagenenquête overlapt nam de Kamer gisteren ook een motie aan om de verhoren van die laatste begin 2022 te doen.

Lees ook: Commentaar: Val kabinet kans voor andere samenleving

Omdat het vooronderzoek zo lang duurt, komen parlementaire enquêtes betrekkelijk weinig voor. Tussen 1856 en 1889 waren het er acht. Toen heel lang niets, tot de enquête naar het regeringsbeleid in de Tweede Wereldoorlog. Pas daarna werd het in 1983 voor het eerst weer van stal gehaald voor een actuele kwestie: de regeringssteun aan scheepswerf RSV. Sindsdien is het ongeveer elk decennium drie keer voorgekomen. Maar met al twee in 2022 en waarschijnlijk nog een kan het dit decennium wel druk worden.

Er was toch al een commissie die onderzoek deed naar de toeslagen?

Klopt, dat was commissie-Van Dam. Dat was een zogeheten parlementaire ondervraging. Dat bestaat sinds 2016. Daarbij is verschijning verplicht en staan verhoorden onder ede, maar wordt er niet een dergelijk uitgebreid vooronderzoek gehouden. Met andere woorden: het is een snel inzetbaar instrument, maar met minder tanden. Het is bedacht omdat enquêtes zoals gezegd nogal tijdrovend zijn. En een parlementaire onderzoekscommissie, een mogelijkheid die ook al heel lang bestaat, kan mensen niet dwingen te verschijnen en verhoort ook niet onder ede.

Als die enquêtes zo lang duren, is het dan straks geen mosterd na de maaltijd?

Nee, dat niet. Al mag je hopen dat de problemen met de toeslagen en de gasbevingen eerder zijn opgelost. Enquêtes zijn eigenlijk bedoeld om systeemfouten op te sporen en vervolgens aanbevelingen te doen om deze fouten voortaan te voorkomen. Het is dus niet bedoeld als een soort rechtszaak. Al moet je eerlijk zijn dat het soms wel zo lijkt, met hooggeplaatste ambtenaren en politici in een mediageniek verhoor.

Lees ook: Lia Pen uit Wolvega hoopt op een overheid die het vertrouwen kan terugwinnen

Als je kijkt waar de recentste enquêtes over zijn gegaan, valt wel op dat het naar de belangrijkste politieke kwesties van de afgelopen tijd was, zoals bijvoorbeeld de IRT-affaire, de Bijlmerramp, de val van Srebrenica en de bouwfraude.

De neiging is dan ook vaak om de discussie te vernauwen tot de vraag ‘wie heeft wat gedaan, en moet hij aftreden?’ Toch leidt een enquête vaker niet dan wel tot aftreden. En bijvoorbeeld de enquêtes naar de uitvoeringsorganen sociale zekerheid (1992-1993) en de eerder genoemde naar het financiële stelsel leverden vooral verbeteringen in wetgeving op.