Afkomst als bepalende factor is weer helemaal terug | Commentaar

Mensen met geld geven hun status en mogelijkheden door aan de kinderen. ‘Eigen verdienste’ raakt steeds verder op de achtergrond.

Pieter Anko de VrieS.

Pieter Anko de VrieS.

Verschil moet er zijn , zo luidt de titel van een publicatie van de liberale denktank Teldersstichting, verbonden aan de VVD. Zij verwijst naar het Nederlandse spreekwoord, dat zowel positief als negatief kan worden opgevat. De teneur van een aantal artikelen in de bundel ademt ook die dubbelheid. Het is niet zo dat elke ongelijkheid een probleem hoeft te zijn en niet elke gelijkheid een zegen.

Nieuws

menu