Stikstofuitstoot naar beneden? Volgens de landbouwsector is er de afgelopen jaren al minder ammoniak uitgestoten, door krimp van de veestapel

Tot 2030 moet er, vergeleken met 2018, door de Nederlandse landbouw 40 procent minder stikstof worden uitgestoten. De sector wijst erop dat de veestapel al krimpt en daarmee ook de ammoniakuitstoot afneemt.

Koeien in de wei.

Koeien in de wei. Foto: ANP

In een rapport dat is opgesteld door de universiteit in Wageningen (WOt-technical report, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu) staat dat er in 2019 vijf procent minder ammoniak is uitgestoten dan in 2018. Ammoniak is een van de vormen van stikstofuitstoot die vooral uit de veehouderij afkomstig is. Het gaat om een afname in een jaar van 111,7 miljoen kilo naar 105,6 miljoen kilo, vooral door een krimp van de veestapel en afname van het kunstmestgebruik.