Afscheid nemen van de groei en toch leven in een welvarende, betekenisvolle samenleving waar de aarde niet wordt uitgeput

Om de dreigende uitputting van de aarde te stoppen, moet er een einde komen aan de steeds maar groeiende productie en consumptie. Maar hoe ziet ons leven eruit als de economie niet meer groeit? Ontstaat er dan verarming, verlies van de levenstandaard en maatschappelijke achteruitgang? Nee, luidt het antwoord in het zojuist verschenen boek Er is leven na de groei.

Paul Schenderling (r) en Matthias Olthaar.

Paul Schenderling (r) en Matthias Olthaar. Foto: Jaap Schuurman

Er wordt nog steeds - en door politici niet het minst - beweerd dat we economische groei nodig hebben, al was het alleen maar om de nodige investeringen te kunnen doen om klimaatproblemen aan te pakken. Maar dat is dweilen met de kraan open, zeggen de economen Paul Schenderling en Matthias Olthaar, columnist bij het Friesch Dagblad . Je kunt allerlei nieuwe, schonere, groenere productiemethoden uitvinden en toepassen, maar die hebben weer tot gevolg dat er meer wordt geproduceerd en dat de uitstoot te weinig en te langzaam afneemt.

Nieuws

menu