Anna Maria van Schurman noemde zich geen feminist. Maar ze was het wel: al in 1641 bestreed ze het idee dat vrouwen geen wetenschap zouden kunnen bedrijven

De geschiedenis van het feminisme stellen we ons gewoonlijk voor in golven. De eerste golf vond na 1850 plaats, de tweede in de jaren zestig, de derde tegen het einde van de vorige eeuw. Maar eigenlijk is dat golfdenken onzin.

Anna Maria van Schurman, zoals geschilderd door Jan Lievens in 1649.

Anna Maria van Schurman, zoals geschilderd door Jan Lievens in 1649. Foto: Wikipedia/ National Gallery London

Dat vindt Angela Roothaan. Al zo lang er ongelijkheden bestaan tussen mannen en vrouwen, had je mensen die daartegen streden. Ook in de Oudheid waren er ‘feministen’. En in de zeventiende eeuw, het tijdperk waarover dit gesprek gaat. Roothaan, universitair docent filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, schreef het voorwoord bij de Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap , een tekst van de zeventiende-eeuwse feminist Anna Maria van Schurman. De tekst werd in 1996 uit het Latijn vertaald en is nu opnieuw uitgebracht.

Semi-beroemdheid

Nieuws

menu