We zijn bang voor apenpokken, maar is dat terecht of zijn we te gevoelig geworden voor een virus door corona?

We worstelen al ruim twee jaar met de enorme gevolgen van corona, die tal van ellende en beperkingen tot gevolg hebben (gehad) én die zorgen voor grote frustratie en spanningen in de samenleving. Covid is nog lang niet weg uit ons leven, maar inmiddels lijkt Nederland zich vooral druk te maken om het apenpokkenvirus. Experts spreken opnieuw – tot ontgoocheling van sceptici – over testen, vaccins, isolatie en quarantaine. Laten we ons gek maken door monkeypox?

Het apenpokkenvirus is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt.

Het apenpokkenvirus is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt.

Het was eind 2019 toen we hoorden van een mysterieus coronavirus in China. Vervelend, maar een ver-van-ons-bedshow. Dachten we. Tweeënhalf jaar later weten we wel beter. Nu het apenpokkenvirus deze dagen om zich heen lijkt te grijpen, vrezen velen – terecht of niet – dat de geschiedenis zich herhaalt.

Nieuws

menu