De overhaaste aftocht uit Afghanistan was een inschattingsfout. Daar wordt de Amerikaanse president Joe Biden terecht op afgerekend

Kort na zijn aantreden verkondigde president Joe Biden in zijn eerste speech over de Amerikaanse buitenlandse politiek dat na vier isolationistische jaren onder zijn voorganger Donald Trump ‘Amerika weer terug is’ op het wereldtoneel. Nou, dat hebben we geweten.

Niek van der Molen.

Niek van der Molen. Foto: FD

Bidens eerste belangrijke beslissing op buitenlands gebied boezemt weinig vertrouwen in. De door hem afgekondigde overhaaste terugtrekking van de troepen uit Afghanistan resulteert in een klinkende overwinning van de taliban waarmee alle vooruitgang die in de afgelopen twintig jaar in dat land is geboekt teniet is gedaan.

Nieuws

menu