CDA houdt in aanloop naar verkiezingen nieuw pleidooi voor verplichte maatschappelijke dienst

Jongeren moeten een maatschappelijke dienstplicht gaan vervullen, vindt het CDA. Zo’n dienstplicht voor jonge mensen kan meehelpen de verschillen in de samenleving te overbruggen.

Toenmalig minister van Defensie nam in augustus 1996 officieel afscheid van de laatste lichting dienstplichtige militairen. Destijds werd de dienstplicht in Nederland opgeschort.

Toenmalig minister van Defensie nam in augustus 1996 officieel afscheid van de laatste lichting dienstplichtige militairen. Destijds werd de dienstplicht in Nederland opgeschort. Foto: ANP

Fractievoorzitter Pieter Heerma en kandidaat-Tweede Kamerlid Harmen Krul van het CDA hielden in het AD van gisteren een pleidooi voor een maatschappelijke diensttijd voor jongeren. De maatschappelijke diensttijd was al tijdens de formatie in 2017 een wens van het CDA, en kwam er mede door tegenstand van een verplichting door VVD en D66 uiteindelijk op vrijwillige basis.

‘Nu het raamwerk er eindelijk ligt, is het verstandig om een verplichte vorm in te voeren’, schrijven de twee christendemocraten. Jongeren, die zich volgens hen terecht bezorgd maken over hun toekomst, leren zo ‘verantwoordelijkheid te dragen en nemen. En respect te ontwikkelen voor elkaar, los van religie, afkomst, leeftijd, of scholing’.

Impuls

In het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA wordt ook al gerept van een plan voor een volwaardige verplichte nationale diensttijd voor alle jongeren tussen de zestien en twintig jaar. Jongeren gaan met elkaar aan de slag en leren hoe ‘mooi en belangrijk’ het is om je in te zetten voor een ander en de samenleving. Dat kan bij defensie maar ook bij maatschappelijke projecten op het terrein van zorg, welzijn, veiligheid, natuur en klimaat, zo wordt gesteld. Voor voortijdige schoolverlaters of probleemjongeren kan de diensttijd een impuls zijn om een nieuwe weg in te slaan, aldus het verkiezingsprogramma.

De decennialange Nederlandse legerdienstplicht voor jongens heeft, laten zien dat samen werken, samen klagen en simpelweg tijd verdrijven wel degelijk verschillen tussen jonge mensen kan gladstrijken

Ideeën over een dienstplicht voor jongeren duiken door de jaren heen geregeld op bij het CDA. Ook andere (confessionele) partijen blijken ervan te zijn gecharmeerd. Behalve dat het de integratie tussen verschillende groepen (hoog- en laagopgeleid, rijk of arm, autochtone of allochtone achtergrond) zou vergemakkelijken, kan het jongeren ook disciplineren. Bijvoorbeeld op tijd ergens te zijn, het zich houden aan afspraken en dergelijke zaken.

Lees ook: Patriottisme kan verbinding geven aan een verdeeld land

De decennialange Nederlandse legerdienstplicht voor jongens heeft, weliswaar in een ander tijdsgewricht (namelijk dat van de Koude Oorlog en een minder neoliberale ordening van de samenleving), laten zien dat samen werken, samen klagen en simpelweg tijd verdrijven wel degelijk verschillen tussen jonge mensen kan gladstrijken.

Kloof

En er is nu meer dan ooit sprake van een kloof tussen de jongeren die de universiteiten bevolken en zij die met een mbo-diploma op zak in de samenleving verschijnen.

Het idee van een verplichte maatschappelijke dienstplicht hoeft op zijn zachtst gezegd niet op gejuich te rekenen van de liberale partijen VVD en D66. Zij waren al niet enthousiast over de vrijwillige variant ervan, die in het regeerakkoord is gekomen. Vooral door deze partijen, maar ook enkele economen wordt erop gewezen dat een nationale diensttijd jongeren weghoudt van de arbeidsmarkt, waar elke kracht nodig is.

Een verplichte diensttijd zorgt ervoor dat jongeren ‘in contact komen met ouderen, zieken, zwakkeren of kinderen. Zo leren ze verantwoordelijkheid te dragen en nemen

Heerma en Krul bekijken het anders: een verplichte diensttijd zorgt ervoor dat jongeren ‘in contact komen met ouderen, zieken, zwakkeren of kinderen. Zo leren ze verantwoordelijkheid te dragen en nemen. En respect te ontwikkelen voor elkaar, los van religie, afkomst, leeftijd, of scholing’, zo schrijven ze.

‘Tegelijkertijd geeft het ook nieuw perspectief op carrièrekansen, waarover ze anders misschien nooit hadden nagedacht. Doordat ze kennis en ervaringen opdoen van vakgebieden die ze voorheen links lieten liggen of simpelweg niet kenden. Vakgebieden waar nu een enorm nijpend tekort is aan personeel, zoals in de zorg of bij de politie.’

Nieuws

menu