Het gebruik van een cocktail van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw heeft een desastreus effect op de sterfte van bijen, blijkt uit onderzoek

De gecombineerde effecten van insecticiden en onkruidverdelgers die gebruikt worden in de landbouw zijn veel schadelijker voor bijen dan tot nog toe aangenomen werd.

Massale bijensterfte kan de voedselzekerheid in gevaar brengen.

Massale bijensterfte kan de voedselzekerheid in gevaar brengen. Foto: ANP

Wereldwijd gaat de bijenpopulatie sterk achteruit en dat is een gevaarlijke trend. Als bestuivers zijn bijen verantwoordelijk voor de voortplanting van veel plantensoorten. Als hun aantallen te sterk afnemen, betekent dat een bedreiging voor de wereldwijde voedselzekerheid en wilde ecosystemen.

Nieuws

menu