De grondwet moet een grotere rol krijgen in het publieke debat | Recensie

In de grondwet staat wat onze fundamentele rechten zijn en wordt de relatie tussen ons en de overheid geregeld. Het is het belangrijkste document van onze samenleving. Toch speelt de grondwet een zeer kleine rol in het publieke debat. Dat moet veranderen.

De Nederlandse grondwet (1814) is de op één na oudste ter wereld.

De Nederlandse grondwet (1814) is de op één na oudste ter wereld.

Of het nu gaat om vrijheidsbeperkingen bij het bestrijden van een pandemie, geblokkeerde snelwegen in verband met protesten tegen Zwarte Piet, debatten over een nieuwe bestuurscultuur of de ruimte voor religieus onderwijs in onze maatschappij, de grondwet is hét fundament van de Nederlandse rechtsstaat. Het legt de burgerrechten vast en regelt de verhouding tussen overheid en burgers. Er staat met andere woorden in wat de basis is van wat staat en burgers wel en niet mogen.

Nieuws

menu