De paus vindt de Radboud Universiteit nog wel katholiek, hoewel de Nederlandse bisschoppen juist van die naam af wilden

De pauselijke regering in Rome beschouwt de Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen nog steeds als katholiek. Dat terwijl de Nederlandse bisschoppen de universiteit in 2020 het predicaat ‘katholiek’ juist afnamen.

De Nederlandse bisschoppen hebben zondag hun Ad-Limina-bezoek aan het Vaticaan afgesloten. Vrijdag vierden zij de eucharistie bij het graf van Paulus in de kerk Sint Paulus Buiten de Muren (foto). Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, was hoofdcelebrant in deze viering. Hij ging onder meer in op de gevolgen van de crises in de samenleving: „Ik ben bang dat wij minder tot solidariteit in staat of bereid zullen zijn als de welvaart terug gaat lopen.”

De Nederlandse bisschoppen hebben zondag hun Ad-Limina-bezoek aan het Vaticaan afgesloten. Vrijdag vierden zij de eucharistie bij het graf van Paulus in de kerk Sint Paulus Buiten de Muren (foto). Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, was hoofdcelebrant in deze viering. Hij ging onder meer in op de gevolgen van de crises in de samenleving: „Ik ben bang dat wij minder tot solidariteit in staat of bereid zullen zijn als de welvaart terug gaat lopen.” Foto: Ramon Mangold

In oktober 2020 besloot de Nederlandse bisschoppenconferentie dat de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), de organisatie achter de Radboud Universiteit en het universitair ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen, zich niet langer katholiek mocht noemen.

Nieuws

Meest gelezen

menu