De meeste moeders blijven in deeltijd werken, ook als de kinderen groot zijn en weinig zorg meer nodig hebben. De deeltijdcultuur belemmert vrouwen om meer te gaan werken

De deeltijdcultuur en -structuur in Nederland is hardnekkig. Vooral vrouwen werken in deeltijd. Als de overheid de arbeidsparticipatie van vrouwen wil verhogen, moet zij zich vooral richten op oudere in deeltijd werkende moeders. Daarvoor is een breed scala aan maatregelen nodig.

Twee op de drie moeders keert niet terug op het aantal uren dat ze werkte voordat ze kinderen kreeg.

Twee op de drie moeders keert niet terug op het aantal uren dat ze werkte voordat ze kinderen kreeg. Foto: ANP

Uit het SCP-onderzoek Eens deeltijd, altijd deeltijd over de arbeidsparticipatie van vrouwen die ‘uit de kleine kinderen’ zijn, blijkt dat slechts de helft weer (iets) meer is gaan werken als de kinderen minder zorg nodig hebben. Twee op de drie moeders keert niet terug op het aantal uren dat ze werkte voordat ze kinderen kreeg. Er is vooral een toename aan arbeidsuren te zien bij moeders die toen hun kinderen klein waren niet of een tot twee dagen werkten. Met de komst van kinderen is voor de meeste moeders betaald werk definitief op een lager pitje komen te staan.

Deeltijdwerk is het standaard werkpatroon

Nieuws

Meest gelezen

menu