Deze miljoenennota van het kabinet kan zo op de formatietafel als startdocument | Opinie Gerrit de Jong

Het kabinet is uitgeregeerd en hoeft niets meer. Dat levert een miljoenennota die de grootste problemen waarvoor we staan op een goede manier aankaart. Voer voor een volgend kabinet.

Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën dinsdagmiddag met de miljoenennota en de rijksbegroting in het bekende koffertje op weg naar de Tweede Kamer.

Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën dinsdagmiddag met de miljoenennota en de rijksbegroting in het bekende koffertje op weg naar de Tweede Kamer. Foto: ANP

Een miljoenennota gaat over de toestand van de rijksfinanciën en wat kan een demissionair kabinet daar nu nog over te berde brengen? Zelf kan het kabinet geen beleid meer voeren. Alleen op die onderdelen van het beleid die geen uitstel dulden kan het kabinet voorstellen doen, maar een volgend kabinet kan er zo weer een streep door halen. Wat volgens het kabinet niet langer kan wachten is zijn klimaatmaatregelen. Ook de bestrijding van de criminaliteit en het opjutten van de woningmarkt wordt met extra geld bedacht. Tenslotte wordt een lastenverlichting doorgevoerd om de laagste inkomens te ondersteunen en wordt een stukje van de verhuurdersheffing afgeschaft.

Nieuws

menu