Ik ben tegen wapenbezit, maar ik bezit wel een dodelijk ding | Column

Het aantal vuurwapens in de VS is ronduit waanzinnig: 120 per 100 inwoners.

Het aantal vuurwapens in de VS is ronduit waanzinnig: 120 per 100 inwoners. Foto: EPA

Okay, ik geef het toe: ook ik bezit een van die typisch Amerikaanse, dodelijke dingen. En ik kan daar geen echt goede reden voor geven, behalve het zwakke argument dat ik het gewoon leuk vind.

De VS is een veilig land. Het is pas onlangs, toen ik na twintig jaar een nieuwe auto had gekocht, dat ik hem altijd op slot ging doen in de parkeergarage bij mijn werk. Huizen worden niet routinematig afgesloten ’s nachts. Zeker in de meer landelijke streken is misdaad niet iets waar mensen zich zorgen over maken.

Maar er is één dramatische uitzondering op dat algemene gevoel van veiligheid: het aantal doden door vuurwapens. De aandacht valt begrijpelijkerwijs op mass shootings met militaire wapens, maar dat is niet waar de meeste slachtoffers vallen. Veel en veel meer mensen worden per jaar doodgeschoten met pistolen en revolvers, de handguns .

Met twaalf doden per 100.000 inwoners per jaar staat de VS zeker niet bovenaan de wereldlijst. Sommige landen in Centraal- en Zuid Amerika hebben dramatisch hogere cijfers (vijftig voor Venezuela, 45 voor El Salvador). Maar vergeleken met de rest van de westerse wereld valt dit land volkomen uit de toon. Het dichtst in de buurt komen Oostenrijk en Zwitserland met drie. Nederland? 0,4.

Meer wapens dan mensen

Al blijven sommige mensen het ontkennen, het lijkt duidelijk dat het hoge aantal doden in de VS - 20.000 vorig jaar - gerelateerd is aan het ronduit waanzinnige aantal vuurwapens hier: 120 per honderd inwoners. U ziet dat goed: meer wapens dan mensen. Nederland? 2,6.

Voor het allergrootste deel zijn de slachtoffers niet door iemand anders doodgeschoten. Twee derde van de gevallen zijn suïcidepogingen die succesvol eindigden omdat z’n dodelijk ding makkelijk te vinden was.

Nu zijn er andere menselijke activiteiten die veel slachtoffers eisen. Autorijden is er een: 40.000 doden afgelopen jaar in de VS. Maar voor mij is er een groot verschil met slachtoffers van vuurwapens. Auto’s hebben een nuttige functie. Ze zijn voor veel mensen hier zelfs een essentieel onderdeel van het bestaan.

Vuurwapens zijn, ondanks alle claims dat ze dienen ter verdediging en bescherming, in feite een hobby, een sport. We hebben ze niet nodig. We zouden al die wapens kunnen weggooien als we willen.

Met auto’s ligt dat anders. Natuurlijk moeten we doen wat maar mogelijk is om het aantal verkeersslachtoffers te minimaliseren, maar we kunnen niet zonder wegtransport, en we zullen een zeker aantal ongelukken moeten accepteren. Voor vuurwapens, als hobby, is dat absoluut niet het geval.

Zwembad

En dat brengt me dan op mijn eigen dodelijke ding. Nee, ik heb geen vuurwapen in huis. Nooit een gehad, en als het aan mij ligt, blijft dat voor altijd zo. Maar ik heb wel een zwembad. En zwembaden zijn een stuk dodelijker dan vuurwapens. Met name voor de kwetsbaarste groep: kinderen.

Kinderen verdrinken in zwembaden. En het is pijnlijk simpel om het aantal verdrinkingsgevallen per particulier zwembad te vergelijken met het aantal vuurwapendoden per handgun . Er zijn zo’n acht miljoen zwembaden in de VS en vierhonderd kinderen onder de vijftien verdrinken jaarlijks. Dat is vijf per 100.000.

Er zijn zo’n vierhonderd miljoen handwapens, en 3500 kinderen worden doodgeschoten per jaar. Dat is iets minder dan één per 100.000. Ergo, zwembaden zijn vijf keer zo gevaarlijk als vuurwapens. We kunnen discussiëren over de exacte cijfers: sommige berekeningen vinden zwembaden bijna honderd keer zo gevaarlijk als vuurwapens.

Hobby

Ik ben uitgesproken tegen particulier bezit van vuurwapens, maar ik heb nooit een waterdicht argument tegen deze berekening kunnen bedenken. Want, zie je, net als een vuurwapen is een zwembad ook een hobby. Het vervult geen nuttige functie, zoals een auto.

Natuurlijk, je kan argumenteren dat het voor lichaamsbeweging is, maar laten we reëel zijn: in de praktijk is dat argument even leeg als zeggen dat je wapen ter verdediging dient. Nee, zwembaden zijn een hobby. We zouden alle particuliere zwembaden in het land kunnen sluiten en het zou geen enkel probleem opleveren.

Per zwembad komen aanmerkelijk meer kinderen om dan per vuurwapen. Ik heb me er niet toe kunnen brengen om het zwembad dan maar vol te storten met aarde. Maar we zijn wel ongelofelijk zorgvuldig met het afsluiten van het hek en met de supervisie van kinderen. Want ergens voel ik dat het zwembad in mijn tuin mijn harde standpunt tegen vuurwapenbezit toch wat ondermijnt.

Marcel Durieux (61) is arts en woont in Charlottesville in de Amerikaanse staat Virginia. Reageren? post.uit.virginia@ gmail.com