Predikant Catherinus Elsinga: een voorvechter voor de christelijke journalistiek

Christelijke journalistiek heeft meer dan een kwart eeuw een rol gespeeld in het leven van Catherinus Elsinga. De Almelose predikant neemt afscheid als bestuurslid van de vereniging Friesch Dagblad en de commissie van redactie van de krant.

Catherinus Elsinga: Het is cruciaal dat de redactie van het Friesch Dagblad vanuit de eigen traditie in staat blijft het verschil te maken.

Catherinus Elsinga: Het is cruciaal dat de redactie van het Friesch Dagblad vanuit de eigen traditie in staat blijft het verschil te maken. Foto: Frank Uijlenbroek

Catherinus Elsinga groeide op met het Friesch Dagblad . In Lollum, waar zijn vader hoofd was van de christelijk nationale school, werd veel gesproken over het geloof, de kerk, de politiek, de samenleving. Het gezin met acht kinderen leefde harmonieus en de hoofdartikelen van Hendrik Algra werden gelezen en becommentarieerd. ,,We hadden als gezin ook een wat bevlogen, typisch gereformeerde inslag. Het evangelische element werd mede ingebracht door mijn oudste broer, die kennis had gemaakt met het toen nog vrij nieuwe Youth for Christ”, zegt Elsinga.