Emoties lopen hoog op bij het College voor de Rechten van de Mens: collegevoorzitter Jacobine Geel neemt volgens klokkenluiders te veel besluiten in haar eentje

De meldingen richten zich op Jacobine Geel, de voorzitter van het College. Zij zou veel besluiten in haar eentje nemen, en zich nauwelijks inspannen voor meer diversiteit en inclusie binnen het instituut.

Jacobine Geel is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.

Jacobine Geel is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Foto: ANP

Het College voor de Rechten van de Mens dreigt vanaf de zomer zijn wettelijke taken niet te kunnen uitvoeren, door een jarenlang conflict binnen de top. De raad van advies heeft besloten de herbenoeming van drie kritische leden voor onbepaalde tijd stop te zetten, waardoor het mensenrechteninstituut vanaf de zomer slechts vier leden telt. De wet schrijft een minimum van negen leden voor.