De Belastingdienst gaat scherper toezicht houden op organisaties van algemeen nut

De Belastingdienst gaat strenger toezicht houden op organisaties die fiscale voordelen genieten omdat zij een bepaald maatschappelijk doel dienen.

Een collectemandje.

Een collectemandje. Foto: Shutterstock

Om de controle mogelijk te maken gaat de fiscus informatie verzamelen over deze algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) via een nog op te zetten centraal digitaal aanleverpunt.

Nieuws

menu