Studenten van de 'generatie proefkonijn' moeten veel ruimhartiger worden gecompenseerd voor de studieschuld die hen is opgedrongen | Commentaar

Studenten die zijn gedupeerd door het leenstelsel dreigen met een schijntje gecompenseerd te worden. Dat kan niet.

Pieter Anko de Vries   columnist

Pieter Anko de Vries columnist

Het kabinet denkt aan een tegemoetkoming van maximaal ruim 1400 euro om de ‘pechgeneratie’, de studenten voor wie onder het leenstelsel geen studiebeurs beschikbaar was, te compenseren. Het kabinet heeft hiervoor 1 miljard euro tot zijn beschikking. De gemiddelde studentenschuld is nu per student zo’n 18.000 euro. Een klein deel wordt daar dus van vergoed. Het besluit moet nog door de Eerste en Tweede Kamer. Met name in de senaat klonk eerder vanuit veel partijen een roep om meer compensatie. Het gaat om een groep van zes jaar lang gedupeerde jonge mensen.

Nieuw stelsel van studiefinanciering

Nieuws

menu