Geen enkele provincie koerst op de door het kabinet gewenste stikstofdeadlines

Toen stikstofminister Christianne van der Wal in juni vorig jaar zo veel kritiek kreeg op haar ‘stikstofkaartje’, was haar geruststellende reactie steeds: dit was niet van bovenaf opgelegd beleid.

Fractievoorzitters Friso Douwstra (CDA), Edou Hamstra (PvdA), Matthijs de Vries (ChristenUnie) en Abel Kooistra (BBB) luisteren naar het verslag van informateur Chris Stoffer. Ze vertegenwoordigen de partijen die de beoogde nieuwe coalitie in Fryslân vormen.

Fractievoorzitters Friso Douwstra (CDA), Edou Hamstra (PvdA), Matthijs de Vries (ChristenUnie) en Abel Kooistra (BBB) luisteren naar het verslag van informateur Chris Stoffer. Ze vertegenwoordigen de partijen die de beoogde nieuwe coalitie in Fryslân vormen. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Haar ministerie had slechts „richtinggevende reductiedoelstellingen” geformuleerd. Provincies zouden een jaar de tijd krijgen concrete maatregelen per gebied te bedenken. Het omstreden kleurenkaartje is intussen van tafel – ook bemiddelaar Johan Remkes had er grote moeite mee – maar de opdracht aan provincies om het stikstofbeleid vóór 1 juli te concretiseren geldt nog. En die deadline knelt.