Dan valt het stil in de zaal. De spreker probeert zo goed mogelijk uit te leggen dat het allemaal niet zo bedoeld was en dat hij wilde uitdagen en prikkelen | Column Gabriël Anthonio

Wat kan cynisme, bijvoorbeeld door een karikatuur te maken van mensen waar soms hartelijk om gelachen wordt, enorm pijn doen. Door de geraaktheid van een ander te zien, kan aan dit cynisme tegenwicht worden geboden, constateert Gabriël Anthonio.

Gabriël Anthonio.

Gabriël Anthonio. Beeld: FD

Eén van mijn boeken heeft als titel Het leven praat terug . Soms overkomt het mij dat een bepaald thema steeds in gebeurtenissen terugkeert; het komt op mijn pad. Misschien komt het doordat ik erop let of misschien wil het leven mij wel wat leren. Als je bewust leeft, regelmatig even stilstaat bij wat je hoort, ziet, denkt en voelt kom je tot nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten bieden ook weer nieuwe uitzichten. Je kunt er mee verder de toekomst in op je levensreis.

Nieuws

menu